Frågor & svar

Här finner ni de vanligaste frågorna och svaren om vår förening. 

Ja, det finns åtta platser i husets eget garage. Kontakta styrelsen för att ställa dig i kö till en plats. Då kan du också få veta hur många som eventuellt står före i kön. Medlem som tackar nej till garageplats får stå kvar men hamnar då sist i kön.

Lägenhetens andel av drifts- och underhållskostnaderna, trappstädning, gruppabonnemang bredband (10MB) hos Bredbandsbolaget. Föreningen är medlem i Fastighetsägarna Stockholm.

Ja.

Ja, 10 procent. Vi har till exempel bostadsrätter som ägs 45/45/10%. Vanligast är 50/50.

Nej.

Fastigheten underhålls löpande enligt en underhållsplan från 2023 som täcker tiden fram till 2072

Ja. I källaren har vi sju extra förråd för uthyrning till medlemmar mot en avgift. Extra förråd följer inte med när man säljer sin lägenhet till nästkommande ägare. Anmälan om intresse av förråd görs genom att kontakta styrelsen. Då får du också veta hur många som eventuellt står före i kön.

1. Andrahandsuthyrning och/eller utlåning av garageplats är inte tillåten. Bil som står på hyrd plats skall vara registrerad på bostadsrättsinnehavaren.
2. Bil får endast ställas på uppmarkerad hyrd garageplats.
3. Felaktigt parkerade bilar kommer att bötfällas. Anmälan för felparkering görs till styrelsen

Vid brott mot dessa regler kommer kontraktet på garageplatsen att sägas upp.